Ceník servisu

SLUŽBA VYPROŠTĚNÍ - okamžitý servisní zásah

CENA 450,- Kč za 1 odpracovanou hodinu montéra
Služba vyproštění je vždy součástí základního nebo kompletního servisu.

ZÁKLADNÍ SERVIS

CENA od 700,-Kč za 1 ks výtahu / měsíčně (kalkulace pro osobní výtah o nosnosti 320 kg/ 6 stanic)

KOMPLETNÍ SERVIS

CENA od 750,-Kč za 1 ks výtahu / měsíčně (kalkulace pro osobní výtah o nosnosti 320 kg/ 6 stanic)

Samostatná REVIZE

CENA od 850,-Kč za 1 ks výtahu / za revizi (kalkulace pro osobní výtah o nosnosti 320 kg/ 6 stanic)
Cena za jednorázový úkon v případě kdy není poskytován základní nebo kompletní servis.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontaktuje nás pro vypracování návrhu servisních služeb Vašeho zařízení.