Montáž a instalace výtahů

Každý kontrakt se skládá ze zaměřením místa budoucí instalace, z dodávky technologie výtahu na místo stavby a následné montáže. Montáže nových výtahů nebo modernizace stávajících výtahů provádějí naši technici, kteří jsou odborníky s dlouholetou praxí v oboru zdvihacích zařízení.

Naše společnost dbá na kvalitu provedených montáží v reálném časovém úseku tak, aby montáže byly provedeny od počátku instalace po konečné zprovoznění výtahu bez časové tísně a bez přerušení montážních prací.

Doba montáže

Doba potřebná k instalaci výtahu je vždy závislá od typu dodaného zařízení. Např. pro malý domovní výtah o nosnosti 300kg/2 stanice do zděné šachty je doba montáže 5 pracovních dnů. Doba montáže nového výtahu o nosnosti 630kg/5 stanic je 20 pracovních dnů. V případě instalace konstrukce ocelové šachty-OK se doba montáže prodlužuje a doba instalace této konstrukce je 5 až 10 pracovních dnů podle velikosti OK.

Modernizace a tedy výměna stávajícího výtahu v panelovém domě o nosnosti 320kg/9 stanic včetně opláštění šachty je v trvání 20 až 25 pracovních dnů. Jednotlivé časové úseky se mohou od sebe lišit dle konkrétních montážních podmínek a rozsahu provedení.

Příklad postupu montáže nového lanového výtahu do zděné šachty

 • montáž konzol a kotevních míst pro vodítka kabiny a protiváhy
 • instalace vodítek kabiny a protiváhy po celé výšce šachty
 • umístní kompletního pohonu do místa strojovny (ve strojovně nebo v šachtě)
 • instalace nosných lan, omezovače rychlosti a el. instalace strojovny
 • vyvěšení rámu kabiny a protiváhy, zavěšení na lana
 • rozvody el. instalace v šachtě, pověšení vlečných kabelů kabiny
 • usazení a montáž šachetních dveří v jednotlivých nástupištích, zapojení instalace
 • montáž a složení kabiny do rámu kabiny, montáž kabinových dveří
 • instalace tlačítkových ovladačů do dveřních rámů, propojení el. instalace
 • montáž tlačítkového kabinového tabla, kabeláže, instalace pozičního systému
 • propojení kabina a strojovna, zprovoznění a požadované zkoušky

NOVÉ VÝTAHY

Výtahy vyhovují evropské normě EN 81-20/50 a ostatním platným předpisům.

MODERNIZACE - odstranění bezpečnostních provozních rizik

Po provedené modernizaci nebo rekonstrukci výtahu, budou odstraněna provozní rizika dle ČSN 274007.

Výtahové šachty

Výtahové šachty jako ocelové konstrukce tvoří samostatný architektonický prvek, který doplňuje interiér nebo exteriér domu a tím dotváří podobu...

Více informací

Projektování

S výhledem na realizaci zakázky a podle výběru navržené technologie, jsme schopni projektovat zdvihací zařízení pro dopravu osob a...

Více informací