Rekonstrukce a modernizace osobních výtahů

Abychom zjistili a následně navrhli, jak vhodně výtah modernizovat, tak provádíme v rámci našeho návrhu podrobnou analýzu stavu vašeho zařízení s důrazem na bezpečnost, výkon a také design.

Na základě těchto informací jsme schopni navrhnout vhodné řešení.

Proč modernizovat Váš výtah

  • pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti výtahu
  • pro odstranění provozních rizik dle ČSN
  • pro zlepšení podmínek pro bydlení, zvýšení komfortu přepravy
  • pro snížení nákladů na údržbu, opravy a pro snížení spotřeby el. energie
  • pro zlepšení jízdních vlastností a snadnější ovládání výtahu
  • pro nový a moderní design
  • pro stabilní, plynulý a tichý provoz

Jak modernizovat Váš výtah

  • výtah modernizovat jako celek, provést kompletní modernizaci nebo rekonstrukci všech výtahových částí - úplná modernizace
  • výtah modernizovat postupně, harmonogram může obsahovat až 5 nezávislých etap s výhledem na konečné řešení - úplnou modernizaci výtahu

Z provozního a finančního hlediska je modernizace jako celku vhodnější variantou.
Tyto dva uvedené způsoby budou provedeny podle platných bezpečnostních předpisů a norem zahrnující rekonstrukci a modernizaci výtahů ČSN 274011 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů.

Rekonstrukce a modernizace výtahů

Výtahy staršího data výroby v mnoha ohledech již neodpovídají dnešnímu standardu techniky a skrývá se v nich celá řada nebezpečí. Povinnost bezpečnosti provozu a princip ochrany před možnými riziky vás, jako majitele resp. provozovatele zařízení, zavazují k jejich odstranění. Modernizací výtahu zajistíte jeho uživatelům i sami sobě bezpečí.

Více informací