Servis, opravy a revize výtahů

Provádíme servis výtahů a plošin.
Servisní činnost provádíme ve městech Praha, Hradec Králové a Trutnov včetně celého území Středočeského a Královéhradeckého kraje.

Servis výtahů zabezpečujeme na zařízeních, která jsme dodali nebo vyrobili a známe jejich provozní historii. V některých případech jsme také schopni provádět servisní práce na zařízeních jiných výrobců.

Odborná znalost, zkušenosti a dovednosti našich techniků jsou zárukou vysokého standardu kvality servisu.

Program servisní činnosti na výtazích

Jedná se vždy o soubor úkonů a činností, které zabezpečují spolehlivý a bezpečný provoz výtahů podle platných předpisů a norem. Jsou to provozní prohlídky, odborné prohlídky (revize), odborné zkoušky a můžeme zajistit provedení inspekčních prohlídek. V činnostech jsou to dále pravidelné preventivní údržby a seřizování výtahů. Provádíme odstraňování provozních poruch a držení pohotovosti 24 hod. denně. Podle rozsahu jsou tyto služby a jejich provádění podloženy servisní smlouvou uzavřenou mezi provozovatelem výtahu a naší společností.

Dále nabízíme poradenství v oboru a technickou podporu včetně školení personálu provozovatele.

Výše ceny za servisní službu je závislá na podmínkách, ve kterých je výtah provozován, na velikosti a nosnosti výtahu, počtu pater, na technické úrovni, vybavení a stáří zařízení. Poloha a dopravní vzdálenost technika k zařízení je také kritériem pro stanovení ceny. Ceny za služby mohou být účtovány v pravidelných měsíčních nebo čtvrtletních platbách. Služby lze také účtovat za jednorázové úkony.

Jednotlivé úkony, např. OP-revize a opravy mohou být prováděny také na základě individuální objednávky nebo na základě tel. dohody.

Jednotlivé typy servisní činnosti podle rozsahu

  • Základní servis

  • Kompletní servis

  • Služba vyproštění

Nonstop 24 hodin, 365 dnů v roce
Hradec Králové, Praha, Trutnov, středočeský a východočeský region
777 903 008info@domovnivytahy.cz

  • Činnost na výtazích dle ČSN

Nabídka servisu

Na výtazích uvedených ve smlouvě provádíme v normální pracovní době celkový základní servis v rozsahu příslušných ČSN:Údržba, čištění, mazání,...

Více informací

Ceník servisu

CENA 450,- Kč za 1 odpracovanou hodinu montéraSlužba vyproštění je vždy součástí základního nebo kompletního servisu.

Více informací

Povinnosti provozovatele

Vyplývá obecná povinnost udržovat jakékoliv technické zařízení v mezích bezpečného provozu z §415 občanského zákoníku „každý je povinen počínat si...

Více informací