Montáž výtahů

Příklad montáže nového výtahu

Příklad postupu montáže nového lanového výtahu do zděné šachty:

 • montáž konzol a kotevních míst pro vodítka kabiny a protiváhy
 • instalace vodítek kabiny a protiváhy po celé výšce šachty
 • umístní kompletního pohonu do místa strojovny (ve strojovně nebo v šachtě)
 • instalace nosných lan, omezovače rychlosti a el. instalace strojovny
 • vyvěšení rámu kabiny a protiváhy, zavěšení na lana
 • rozvody el. instalace v šachtě, pověšení vlečných kabelů kabiny, strojovna-kabina
 • usazení a montáž šachetních dveří v jednotlivých nástupištích, zapojení instalace
 • montáž a složení kabiny do rámu kabiny, montáž kabinových dveří
 • instalace tlačítkových ovladačů do dveřních rámů, propojení el. instalace
 • montáž tlačítkového kabinového tabla, kabeláže, vyvěšení vlečných kabelů
 • propojení kabina a strojovna, zprovoznění, instalace pozičního systému
 • stavební práce spojené s instalací výtahu
 • potřebné revize a zkoušky, zkušební provoz
 • ověření shody na zařízení provedené nezávislou autorizovanou osobou

Příklad montáže modernizace stávajícího výtahu

Příklad postupu montáže modernizace a rekonstrukce:

 • kompletní výměna všech částí zařízení výtahu
 • nová kabina, nový rám a závěs kabiny včetně nosných prostředků
 • zvětšení nosnosti např. z 250 na 320/450 kg nebo z 500 na 900/1000 kg
 • nový pohon výtahu s plynulým rozjezdem a zastavením, nové instalace ve strojovně
 • zvýšení rychlosti až na 1 m/s
 • nové stabilní elektronické řízení s ekonomickým provozem, montáž rozvaděče
 • nové automatické kabinové dveře
 • nové ruční nebo automatické šachetní dveře, kotvení dveří v nástupištích
 • v případě instalace do ocelové konstrukce nové opláštění šachty výtahu
 • stavební a bourací práce spojené s modernizací výtahu
 • potřebné revize a zkoušky, zkušební provoz
 • inspekční prohlídka po modernizaci provedená nezávislou notifikovanou osobou
 • částečné nebo úplné odstranění všech bezpečnostních rizik dle ČSN 274007