Nabídka servisu a služeb

ZÁKLADNÍ SERVIS

Na výtazích uvedených ve smlouvě provádíme v normální pracovní době celkový základní servis v rozsahu příslušných ČSN:
Údržba, čištění, mazání, bezpečnostní kontroly, odborné prohlídky (revize) a odborné zkoušky dle platných norem.
Doprava zahrnuta v ceně.

Potřebný pomocný materiál, čistící a mazací prostředky jsou dodávány automaticky, jsou zahrnuty v ceně a zajištěny k ochraně životního prostředí.
Při opravě výtahu jsou materiál, výkon práce a doprava fakturovány samostatně.

Základní servis bude prováděn v pracovní době od 8 do 16 hod.
Po nahlášení závady nastupují servisní pracovníci na opravu do 48 hodin.
Nepřetržitá dispečerská služba 24 hodin denně. Non stop dispečink.
První proškolení personálu objednatele je zdarma.

KOMPLETNÍ SERVIS

Na výtazích uvedených ve smlouvě provádíme v normální pracovní době celkový základní servis v rozsahu příslušných ČSN EN 274002, 274007:
Údržba, čištění, mazání, bezpečnostní kontroly, odborné prohlídky (revize) a odborné zkoušky dle platných norem.

Potřebný pomocný materiál, čistící a mazací prostředky jsou dodávány automaticky, jsou zahrnuty v ceně a zajištěny k ochraně životního prostředí.
Do kompletního servisu patří běžné provozní poruchy odstraněné do jedné hodiny v nepřetržitém režimu 24 hodin denně. Odstranění těchto poruch je zdarma.
V ceně rozšířeného servisu je zahrnut hodinový výkon práce s dopravou a drobný materiál.

Po nahlášení závady nastupují servisní pracovníci na opravu do 12 hodin.
Nepřetržitá dispečerská služba 24 hodin denně. Non stop dispečink.
Případné vyproštění osob z kabiny výtahu do 1 hodiny.
Pravidelné školení personálu objednatele je v ceně služby.

SLUŽBA VYPROŠTĚNÍ 24 hod. – okamžitý servisní zásah

Služba servis zahrnuje okamžitý výjezd technika z důvodu vyproštění osob uvíznutých v kabině výtahu. Po nahlášení požadavku nastupují servisní pracovníci na vyproštění osoby do 1 hodiny.
Naší snahou je čas strávený dopravou technika k zařízení zkrátit na minimum.

Poskytování této služby je vždy podmíněno uzavření servisní smlouvy mezi provozovatelem a naší společností. Služba vyproštění je vždy součástí kompletního servisu.


Rozsah služeb lze upravit podle individuálních požadavků objednatele.
Kontaktuje nás pro vypracování návrhu servisních služeb Vašeho zařízení.