Pražský hrad, Praha – rekonstrukce historického výtahu

Osobní prezidentský výtah z roku 1924 je návrhem architekta světového významu Josipa Plečnika, který výraznou měrou ovlivnil moderní podobu Pražského hradu, jako sídla hlavy nového demokratického státu.

Výtah je součástí prezidentského schodiště umístěného mezi příčným křídlem paláce a kaplí. Kabina má tvar válce a pohybuje se ve výtahové zděné šachtě oválného tvaru.
Velký vnitřní průměr kruhové kabiny 200 cm umožňuje dopravu více osob bez omezení vnitřním prostorem.

Kabina je vyrobena z masivního teakového dřeva. Dřevo je opatřeno několika vrstvami transparentního a leštěného laku vysokého lesku. Vnitřní prostor kabiny je prosvětlován kabinovými a šachetními dveřmi, dále také velkými šachtovými okny.
Půdorys kabiny je členěn na čtyři segmentové díly, z nichž jeden je nahrazen posuvnými kabinovými dveřmi. Spojení segmentů je uvnitř kabiny kryto čtyřmi stylizovanými dórskými sloupy z dřevěného masivu.
Vstup kabiny je osazen původními ručními, stranou posuvnými dveřmi z teakového dřeva. Dveřní křídla kopírují kruhový půdorys kabiny a křídla jsou částečně prosklená ohýbaným sklem. Obě křídla jsou při manipulaci spojena unikátním původním řetězovým mechanismem, který je umístěn v dutém stropu kabiny.
Interiér kabiny je vybaven novými ovládacími tlačítky v provedení mosaz.

Kolem oválné šachty se vine z patra do patra dvouramenné mramorové schodiště s podestami. Schodiště je obezděno pohledovým lícovým zdivem.

Výtah byl zmodernizován v rove 2007. Princip technologie pohonu byl ponechán v původním architektonickém záměru, jako trakční lanový pohon s umístěním pohonu pod výtahovou šachtou v suterénu. Strojovna výtahu je tedy také oválná a je atypicky umístěná pod spodní stanicí, pod prohlubní výtahové šachty.
Dále je provedeno převedení osy lan kladkami přes kladkovnu, která je umístěná v oválné místnosti nad výtahovou šachtou.

Nové šachetní dveře byly v roce 2006 navrženy arch. Davidem Prudíkem jako maximálně prosklené; dveřní rámy, kliky a čepy jsou provedeny v leštěné lakované mosazi. Do rámů dveří byly zakomponovány a implantovány nové elektrické dveřní uzávěry, která jsou ovládané obsluhou tlačítkovými přivolávači.
Nové komponenty a technická provedení respektují současné bezpečnostní standardy a současně požadavky na vhodné materiálové provedení. 

Návrh technologie výtahu k modernizaci a zajištění realizace stavby provedl v roce 2008 pan Pavel Vejs za firmu TRIPLEX v.o.s.

Text referenční zakázky: Pavel Vejs, Domovní Výtahy s.r.o., rok 2013