Servisní činnost dle ČSN

Periodické odborné úkony prováděné na výtazích dle ČSN

1. Odborná prohlídka (OP - dříve Revize):

Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu.

Druh výtahu

Lhůty provádění OP v měsících

Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992

Výtahy uvedené
do provozu před 1.1.1993

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti

3

2

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti

4

3

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy

6

6

 

2. Odborná zkouška
(OZ - dříve Revizní odborná zkouška):

Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.

Druh výtahu

Lhůty provádění OZ v letech

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů

3

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy

6

 

3. Provozní prohlídka
(PP - činnost dozorce výtahu, PP může být zajišťována servisní firmou nebo provozovatelem):

Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.

Druh výtahu

Lhůty provádění PP v týdnech

Výtahy určené k dopravě osob nebo nákladů

2

Malé nákladní výtahy

4

 

4. Inspekční prohlídka (IP):

Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se IP neprovádí.

Uvedení výtahu do provozu

Termín první IP

Lhůty provádění IP v letech

PŘED 1.1.1993

(před účinností ČSN EN 81-1,2:1993)

3 roky od poslední OZ *

(nejpozději do 31.3.2006)

6

PŘED 1.5.1999

(před účinností ČSN EN 81-1,2:1999)

6 let od poslední OZ *

(nejpozději do 31.3.2009)

6

PO 1.5.1999

(po účinností ČSN EN 81-1,2:1999)

9 let od poslední OZ *

6

* OZ - odborná zkouška (viz bod 2.)

 

Poslat odkaz na e-mail Vytisknout stránku
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.