Hydraulické výtahy

Hydraulické výtahy nejsou jen alternativou nebo zastaralou technologií, ale mají samostatné místo ve zdvihací technice. Výborná a měkká charakteristika jízdy rozjezdu a zastavení, velmi tichý provoz, menší stavební požadavky na výtahovou šachty jsou přednostmi provozu hydraulických výtahů. Zápornou vlastností může být vyšší neritická náročnost.

Hydraulické výtahy mohou být určeny pro montáž do klasické zděné šachty nebo do samonosné ocelové konstrukce. Pro svoje lehké a transparentní technické provedení, je hydraulický výtah ideálním řešením do prosklených šachet / ocelových konstrukcí. Strojovna je vždy odděleným prostorem se samostatně umístěným hydraulickým agregátem a el. rozvaděčem.

Technologie hydraulického pohonu

Jsou technická zařízení, u kterých sílu pro zvedání kabiny dodává elektricky poháněné čerpadlo (agregát), které dopravuje hydraulickou kapalinu (olej) do přímočarého hydraulického válce. Z válce je vytlačován píst, jehož pohyb v jednom směru (směrem nahoru) je vyvolán působením tlaku kapaliny. Pohyb dolů je většinou vyvolán regulovaným otevřením ventilu za pomoci tíhy kabiny a zemské gravitace. Hydraulický píst je přímo nebo nepřímo spojen s kabinou výtahu. Většina běžných instalací je v nepřímém spojení kabiny a pístu s využitím převáděcí kladky a nosných lan.

Pohon výtahu

Elektricky poháněný agregát (čerpadlo), tlakové hadice nebo trubky, hydraulický přímočarý válec s pístem. Rozvaděč a řízení mikroprocesorové s nastavitelnými funkcemi, diagnostika poruchových stavů.

Provedení výtahu

Návrh vhodné technologie a široký výběr použitých materiálů a barev umožní náš výtah začlenit jako přirozenou architektonickou součást Vašeho objektu.

Požadavky na velikost a nosnost výtahů pro některé stavební objekty

Nosnost 450 KG / kabina 1000 X 1250 mm / šachta 1500x 1650 mm

Hydraulický výtah / pohon v samostatné strojovně
Pro nový nebo rekonstruovaný stavební objekt např. bytový dům
Provedení dle ČSN 81-70 typ výtahu 1
Výkres dispozice (PDF)

Nosnost 630 KG / kabina 1100 X 1400 mm / 1600 x 1800 mm

Hydraulický výtah / pohon v samostatné strojovně
Pro nový stavební objekt
Provedení dle ČSN 81-70 typ výtahu 2
Výkres dispozice (PDF)

Nosnost 1000 KG / kabina 1100 X 2100 mm / 1620 x 2500 mm

Hydraulický výtah / pohon v samostatné strojovně
Pro nový stavební objekt sociální a zdravotní péče nebo objekt např. bytový dům
Provedení dle ČSN 81-70 typ výtahu 3
Výkres dispozice (PDF)