Elektrické (lanové) výtahy

Elektrické výtahy s třecím kotoučem, jehož pohon spočívá v tření mezi nosnými lany a drážkami třecího kotouče výtahového stroje. Jsou to tedy elektrické výtahy lanové trakční. Dále jsou to výtahy s kinematicky vázaným pohonem, jehož pohon spočívá v zavěšení na lanech nebo na řetězech. Jsou poháněné jiným způsobem než třením, např. bubnové, kde lano je pevně spojeno s pohonem a navíjeno na buben.

Elektrické výtahy jsou určeny pro montáž do klasické zděné šachty nebo do samonosné ocelové konstrukce.

Strojovna

Prostor pro pohon výtahu může být samostatným odděleným prostorem (klasická uzavřená strojovna) nebo je součástí jednoho prostoru s výtahovou šachtou. V tomto provedení je pohonná jednotka umístěna v šachtě výtahu bez dalších prostorových nároků. Toto provedení se proto nazývá „výtah bez strojovny“.

Pohon výtahu

Bezpřevodový nebo převodový výtahový stroj, klasický lanový (trakční) pohon s plynulou regulací jízdy VVVF a kvalitním elektronickým řízením je základním vybavením rozvaděče. Řízení mikroprocesorové s nastavitelnými funkcemi, diagnostika poruchových stavů.

Provedení výtahu

Návrh vhodné technologie a široký výběr použitých materiálů a barev umožní náš výtah začlenit jako přirozenou architektonickou součást objektu.

Požadavky na velikost a nosnost výtahů pro některé stavební objekty

Nosnost 450 KG / kabina 1000 X 1250 mm / šachta 1500 x 1620 mm

Lanový výtah bez strojovny / pohon v horní části šachty
Pro nový nebo rekonstruovaný stavební objekt např. bytový dům
Provedení dle ČSN 81-70 typ výtahu 1
Výkres dispozice (PDF)

Nosnost 650 KG / kabina 1100 X 1400 mm / šachta 1600 x 1800 mm

Lanový výtah bez strojovny / pohon v horní části šachty
Pro nový stavební objekt např. bytový dům
Provedení dle ČSN 81-70 typ výtahu 2
Výkres dispozice (PDF)

Nosnost 1050 KG / kabina 1100 X 2100 mm / šachta 1650 x 2450 mm

Lanový výtah bez strojovny / pohon v horní části šachty
Pro nový stavební objekt např. bytový dům
Provedení dle ČSN 81-70 typ výtahu 3
Výkres dispozice (PDF)

Nosnost 1250 KG / kabina 1200 X 2300 mm / šachta 2100 x 2700 mm

Lanový výtah bez strojovny / pohon v horní části šachty
Pro nový stavební objekt sociální a zdravotní péče nebo objekt např. bytový dům
Provedení dle ČSN 81-70 typ výtahu 4
Výkres dispozice (PDF)

Nosnost 1600 KG / kabina 1400 X 2400 mm / šachta 2300 x 2800 mm

Lanový výtah bez strojovny / pohon v horní části šachty
Pro nový stavební objekt sociální a zdravotní péče
Provedení dle ČSN 81-70 typ výtah 5
Výkres dispozice (PDF)